Kedves Vendégeink!

EURÓPA gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásai új lehetőségeket, friss lendületet adnak a határon átnyúló magyar – horvát intézményközi és gazdasági partnerkapcsolatoknak Horvátország uniós csatlakozásával. Lisszaboni Szerződés értelmében az Unió egyik új célkitűzése, hogy a funkcionális régiók kormányzásának biztosításához szükséges, a területek közötti, határokat és különböző intézményi szinteket átszelő együttműködés.

A 2006- ban elfogadott uniós rendelettel új jogi és kormányzási eszköz, az Európai Területi együttműködési csoportosulás – European Grouping for Territorial Cooperation, EGTC – létrehozása történt meg.

A Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás (MNTT) a tagtelepülések gazdaságos fejlesztésére és a horvát nemzetiségi hagyományok megőrzésére 1993 –ban létrejött regionális önkormányzati partnerség. Az elmúlt, több mint húsz évben a Társulás által megpályázott projektek, számottevő része a határon átnyúlóan valósult meg, és olyan személyes kapcsolat rendszert eredményezett, ami biztosítékul szolgál a jövőre vonatkozóan.

Az előbbi gondolatokra alapozóan a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás vezető partnerségével jön létre a „MURA RÉGIÓ Korlátolt Felelősségű Európai Területi Tárulás– Tervezzünk együtt, hogy a jövőnk összekössön.

Tótszerdahely, 2014. 08. 09.

TISLÉR ISTVÁN
MNTT elnök